« Dans | Träning »
Protokoll

Protokoll frn rsmtet 2019-02-19
Deltagare: Laila Bergstrm, Annie Rosn, Ulrica Sigalit, Pernilla Lindvall, Moa Bjrklund, Lars Svensson
Plats: Visby Dansskola

1. Upprop och faststllande av rstlngd
Ordfrande Laila Bergstrm hlsade alla vlkomna och frklarade mtet ppnat. Mtet hade 5 st rstberttigade. Ulrica Sigalit utsgs till rstrknare.

2. Val av ordfrande och sekreterare fr mtet.
Laila Bergstrm. utsgs till ordfrande och Annie Rosn till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare.
Pernilla Lindvall och Ulrica Sigalit.

4. Frga om mtet har utlysts p rtt stt.
Beslutades att kallelse har skett i stadgeenlig tid genom anslag p Visby Dansskola och genom hemsidan.

5. Faststllande av av fredragningslista.
Fredragningslistan faststlldes och godkndes.

6 a) Styrelsens verksamhetsberttelse fr det senaste verksamhetsret.
Styrelsen berttelse fredrogs av Laila Bergstrm och godkndes som bifogas i protokollet.
6 b) styrelsens frvaltningsberttelse (balans- och resultatrkning) fr det senaste verksamhets-/rkenskapsret.
Resultat- och balansrkning fredrogs av kassren. Resultatrkningen beslutades godknd och balansrkningen beslutades faststlld.
7. Revisionsberttelse ver styrelsens frvaltning under det senaste verksamhets-/rkenskapsret.
Revisions berttelse fredrogs och godkndes.
8. Frga om ansvarsfrihet fr styrelsen fr den tid revisionen avser.
rsmtet beviljade om ansvarsfrihet fr styrelsen.
9. Faststllande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fr 2020 faststlldes till 100 kr
10. Faststllande av verksamhetsplan samt behandling av budget fr det kommande verksamhets-/rkenskapsret.
Mtet beslutade faststlla verksamhetsplanen fr 2019 som bifogas i protokollet
Beslutades att budgeten fr ret faststlls av styrelsen inom ramen fr medlemsintkter och intkter fr enskilda aktiviteter.
11. Behandling av styrelsens frslag och i rtt tid inkomna motioner.
Inga Frslag inkom.
12. Val av styrelse:
a) freningens Ordfrande fr en tid av ett r: Laila Bergstrm
b) Halva antalet vriga ledamter i styrelsen fr en tid av 2 r: Sara Jacobsson & Moa Bjrklund
c) suppleanter i styrelsen med fr dem faststlld turordning, fr en tid av 1 r: Malin Bergstrm
d) 1 revisor jmte suppleanter fr en tid av ett r: Stefan Hellstrm
e) 2 ledamter i valberedningen fr en tid av ett r, av vilka en skall utses till sammankallande: Johnnie Bjrklund (sammankallande), Teresia Bjrkqvist

13. vriga frgor


Mtesordfrande, Laila Bergstrm
Mtessekreterare, Annie Rosn
Justeringsman, Pernilla Lindvall
Justeringsman, Ulrica Sigalit


Protokoll extra rsmte 17/9 2018:
-2/9 p ett styrelsemte togs det fram frslag p nya styrelsemedlemmar.

- Kallelse till extra rsmte blev korrekt utlyst.

-17/9 p extra rsmte valdes nya styrelsemedlemmar. Alla var verrens. Frn och med nu gller fljande styrelseposter:
Ordfrande - Laila Bergstrm
Vice Ordf - Annie Rosn
Sekreterare - Ulrika Sigalit (sittande)
Kassr - Pernilla Lindvall
Ledamot - Sara Jacobsson (sittande)
Ledamot - Moa Bjrklund
Suppleant - Malin Bergstrm
Valberedning - Teresia Bjrkqvist

Andra saker som bestmdes:
-Sara bjuder in och tar bort medlemmar ur MAD gruppen p facebook, endast styrelsemedlemmar ska finnas med.
-Laila nuvarande ordfrande kommer skicka ut en kallelse till nytt styrelsemte 1/10 kl 17.30