« Dans | Träning »
Allmän kursinformation

Kursprogrammet för HT-2020
I kursprogrammet ser du startdatumet för respektive kurs. Hösttermin-2020 är kurslängd 10 gånger på alla kurser.


Kursanmälan
Anmälan kan göras på e-mail info@visbydansskola.com eller per telefon 0498-290855.
Ange namn, fullständigt personnummer, adress, telefon och kursnummer.
Anmälan kan endast göras av person över 18 år eller ansvarig vårdnadshavare.
Vi bekräftar din anmälan via mail.
Vid frågor angående kurser maila eller ring.


Nivå - rekommenderad svårighetsgrad
Nivå 1 - nybörjare, du har dansat 0-1 terminer tidigare.
Nivå 2 - fortsättning, du har dansat 1-4 terminer tidigare.
Nivå 3 - övade, du har dansat 4-7 terminer tidigare.
Nivå 4 - avancerad, du har dansat mer än 6 terminer tidigare.
Nivå 4+ - här måste du ha godkännande av instruktören att delta.

Att gå upp till en svårare nivå är inget måste. Du kan fortsätta på samma nivå så länge du tycker att svårighetsgraden på lektionen känns lagom.
Vill du gå upp till svårare nivå snabbare än det vi rekommenderar så måste du kontakta instruktören (via receptionen) för godkännande.

Medlemsavgift i föreningen M.A.D. / 100 kr för år 2020
Medlemsavgiften är 100 kr/kalenderår per person och betala in tillsammans med kursavgiften.
Som medlem i dansföreningen M.A.D. är du olyksfallsförsäkrad till, från och under dansträningen, kan delta på danstävlingar på fastlandet, den stora dansavslutningen under våren och har billigare pris på årliga danslägret.
Du kan läsa mer under fliken "Dansföreningen M.A.D".


Betalning av danskurser
Vi skickar INTE ut fakturor.
Betalningen skall göras till föreningen M.A.D.-s bankgiro: 436-0764, både kursavgift och medlemsavgift.
Medlemsavgift skall betalas en gång per kalenderår.
Information om betalning delas ut till nybörjarkurser vid första kurstillfället.
Betalningen kan också göras kontant eller med kort i dansskolans reception.

Vid betalning GLÖM INTE att ange namn på dansande elev, fullständigt personnummer samt kursnummer.
Nybörjarkurser skall vara inbetalda till andra kursgången och förtsättningskurser skall vara inbetalda INNAN kursen börjar.


Betalning av nybörjarkurser
Nybörjarkurser ska vara betalda till andra kursgången.
Om du inte vill fortsätta på kursen, ska du meddela oss senast fem dagar innan andra lektionen. Går du två lektioner på samma kurs har du bundit dig för hela kursterminen och blir betalningsskyldig. Kursavgiften skall vara oss tillhanda innan andra lektionen. Om inte betalningen finns registrerad hos oss, kommer du att tas bort från kurslistan och platsen erbjuds till eventuell väntelista.


Betalning av fortsättningskurser
Kursavgiften skall vara oss tillhanda innan första kurstillfället. Om betalningen inte finns registrerad hos oss kommer kursdeltagaren att tas bort från kurslistan.
Om du avbryter kursen innan andra kurstillfället och meddelar oss omgående, kan du få en del av kursavgiften tillgodo som du kan utnyttja under två dansterminer.
Går du två lektioner på samma kurs har du bundit dig för hela kursterminen.


Övriga rabatter
Om du som förälder har helårskort eller löpande autogiro för träning hos oss, får ditt/dina barn 10% rabatt på kursavgiften. Dansar du själv, har du 50% på dina egna danskurser. Rabatten dras av vid inbetalningen och endast för kursavgiften, medlemsavgift kan ej rabatteras.
Vid sen inbetalning gäller ordinarie priser.


Uppdelning av kursavgiften via AG - kontakta receptionen INNAN kursstart.
Det finns möjlighet att utan extra kostnad dela upp betalningen upp till 4 gånger via autogirobetalning om kursavgifter per familj överskrider 2000 kr. Kursavgiften skall vara betald innan sista kursgången.



Kurskalender
Alla grupper har sin egen kurskalender, där datumen till alla kursgånger är markerade. Dessa hittar du på hemsidan under respektive danskurs under fliken "Danskurser".



Sjukdom
Skulle du bli sjuk och inte kan fortsätta på kursen, kan du mot uppvisande av läkarintyg få en del av kursavgiften tillgodo. Detta kommer att bli innestående under två terminer på ditt kundnummer.


Kurslängd
Alla kurser är 12 gånger förutom i Hemse & pardans i Visby där det är totalt 10 kursgånger. De flesta kurser är 60 min, för undantag av några få. Dessa är märkta i kursprogrammet.


Åskådare
Vid första kursveckan är alla nybörjargrupper öppna för föräldrar till deltagande elever i mån av plats. Pga pågående pandemi kommer vi att tillåta endast en förälder per barn på småbarns grupper. I slutet av varje termin finns möjlighet att visa upp vad man har lärt sig. Informationen kommer ut via SMS och mail vid kursavslut ang hur vi hanterar avslutningen på det här året.
I övrigt är alla lektioner åskådarfria.


Klädsel och skor
På break-, hiphop-, jazz-, balett- och discolektioner bör eleverna använda träningskläder. På övriga lektioner går det bra med vanliga kläder.
Det är lättare att dansa i skor avsedda för dans men det enda krav vi ställer är att du har rena skor att byta till när du kommer till lektionen. Ytterskor får inte användas i våra salar.