« Dans | Träning »
Allmän kursinformation

Kursanmälan
Anmälan görs på e-mail info@visbydansskola.com .
Ange namn, fullständigt personnummer, adress, telefon och kursnummer.
Anmälan kan endast göras av person över 18 år eller ansvarig vårdnadshavare.
Vi bekräftar din anmälan via mail.
Vid frågor angående kurser maila info@visbydansskola.com eller ring 0498-290855.


Nivå - rekommenderad svårighetsgrad
Nivå 1 - nybörjare, du har dansat 0-1 terminer tidigare.
Nivå 2 - fortsättning, du har dansat 1-4 terminer tidigare.
Nivå 3 - övade, du har dansat 4-7 terminer tidigare.
Nivå 4 - avancerad, du har dansat mer än 6 terminer tidigare.
Nivå 4+ - här måste du ha godkännande av instruktören att delta.

Att gå upp till en svårare nivå är inget måste. Du kan fortsätta på samma nivå så länge du tycker att svårighetsgraden på lektionen känns lagom.


Medlemsavgift i föreningen M.A.D. / 100 kr för år 2021
Medlemsavgiften är 100 kr/kalenderår per person och betala in tillsammans med kursavgiften.
Som medlem i dansföreningen M.A.D. är du olyksfallsförsäkrad till, från och under dansträningen, kan delta på danstävlingar på fastlandet, den stora dansavslutningen under våren och har billigare pris på årliga danslägret.
Du kan läsa mer under fliken "Dansföreningen M.A.D".


Betalning av danskurser
Vi skicka INTE ut fakturor. I bekräftelsen, som ni erhåller via mail vid dansanmälan, hittar ni summan ni ska betala.

Betalningen skall göras på M.A.D:s bankgiro 436-0764, både kursavgift och medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas en gång/kalenderår.

Vid betalning GLÖM INTE att ange namn på dansande elev, fullständigt personnummer samt kursnummer. Nybörjarkurser skall vara betalda till andra kursgånger och fortsättningskurser skall vara betalda innan kursstart.Betalning av nybörjarkurser
Nybörjarkurser ska vara betalda till andra kursgången.
Om du inte vill fortsätta på kursen, ska du meddela oss senast fem dagar innan andra lektionen. Går du två lektioner på samma kurs har du bundit dig för hela kursterminen och blir betalningsskyldig. Kursavgiften skall vara oss tillhanda innan andra lektionen. Om inte betalningen finns registrerad hos oss, kommer du att tas bort från kurslistan och platsen erbjuds till eventuell väntelista.


Betalning av fortsättningskurser
Kursavgiften skall vara oss tillhanda innan första kurstillfället. Om betalningen inte finns registrerad hos oss kommer kursdeltagaren att tas bort från kurslistan.
Om du avbryter kursen innan andra kurstillfället och meddelar oss omgående, kan du få en del av kursavgiften tillgodo som du kan utnyttja under två dansterminer.
Går du två lektioner på samma kurs har du bundit dig för hela kursterminen.


Övriga rabatter
Om du som förälder har helårskort eller löpande autogiro för träning hos oss, får ditt/dina barn 10% rabatt på kursavgiften. Dansar du själv, har du 50% på dina egna danskurser.
Rabatten dras av vid betalning och gäller endast för
kursavgiften. Medelmsavgift i M.A.D. kan inte rabatteras.
Vid sen betalning bortfaller rabatter. Ange vid anmälan om du vill utnyttja någon av ovanstående rabatter.Delbetalning av kursavgifter via autogiro
Vid två eller fler kursavgifter finns möjlighet att utan extra kostnad dela upp betalningen upp till 4 ggr. Kursavgift ska vara slutbetald innan sista gången på kursen. Önskar du delbetala via autogiro, meddela oss i samband med dansanmälan.


Kurskalender
Alla grupper har sin egen kurskalender, där datumen till alla kursgånger är markerade. Dessa hittar du på hemsidan under respektive danskurs under fliken "Danskurser".


Sjukdom
Skulle du bli sjuk och inte kan fortsätta på kursen, kan du mot uppvisande av läkarintyg få en del av kursavgiften tillgodo. Detta kommer att bli innestående under två terminer på ditt kundnummer.


Kurslängd
Längd för respektive kurs står utsatt i kursprogrammet.


Åskådare
Samtliga kurser är åskådarfria pga pågående Covid-19 pandemi. Hur vi jobbar för att förhindra smittspridningen och efterleva pandemilagen, läs Covid-19 informationen här.


Klädsel och skor
På break-, hiphop-, jazz-, balett- och discolektioner bör eleverna använda träningskläder. På övriga lektioner går det bra med vanliga kläder.
Det är lättare att dansa i skor avsedda för dans men det enda krav vi ställer är att du har rena skor att byta till när du kommer till lektionen. Ytterskor får inte användas i våra salar.